Schilderclub Wigbout
Schilderclub Wigbout

De groep van hobbyschilders komen in de wintermaanden bijeen in de wethouderskamer op donderdagavond en worden regelmatig ondersteund door een docent.