Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden & vakanties

Betaling
De muziekschool maakt gebruik van automatische incasso. Dit betekent dat, met uitzondering van juli en augustus, uw lesgeld vooraf automatisch geïncasseerd wordt. Door u in te schrijven bij de muziekschool gaat u akkoord met de maandelijkse automatisch incasso van het lesgeld. Bij groepslessen wordt het cursusbedrag ineens vooruit automatisch geïncasseerd. Als men besluit tussentijds te stoppen wordt er geen geld teruggegeven.

Beëindigen van de les overeenkomst
Het opzeggen van de lesovereenkomst dient schriftelijk te geschieden. Mailen naar: muziekschooldecultuurschuur@gmail.com 
De opzegtermijn is 1 kalendermaand en gaat in op de eerste dag na de maand waarin de schriftelijke opzegging is ontvangen door de Muziekschool. Tijdens de opzegtermijn blijft de cursist lesgeld verschuldigd en heeft deze recht op les tot datum van opzegging
Opzeggingen aan het eind van het les seizoen dienen uiterlijk 31 mei schriftelijk doorgegeven te worden.

Afwezigheid 
Als u een les niet kunt bijwonen dan dient u uw afwezigheid door te geven aan de docent. Bij afwezigheid van de cursist blijft lesgeld verschuldigd. Bij afwezigheid van de docent zal voor vervanging worden gezorgd. Mocht niet tijdig een vervanger beschikbaar zijn, dan worden de lessen i.o.m. de docent op een later moment ingehaald.

Persoonlijke gegevens
Als uw persoonlijke gegevens (zoals adres, mailadres, telefoonnummer) wijzigen dan dienen deze doorgegeven te worden aan de Muziekschool. Bij aanvang van de lessen zal de docent zijn/haar telefoonnummer aan de leerling verstrekken.

Overige bepalingen

  • De muziekschool behoudt zich het recht voor om de cursusgelden en lesduur te wijzigen aan het begin van een nieuw cursusjaar.
  • De muziekschool behoudt zich het recht voor om aan de cursist een andere docent toe te wijzen.

Cursusduur
Het cursusjaar loopt steeds van augustus/september t/m juni/ juli (afhankelijk van de schoolvakantie). De Muziekschool houdt rekening met erkende feestdagen en met de vakanties van het basis- en voortgezet onderwijs. De Muziekschool van de Cultuurschuur behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken ingeval de vakantieperioden van het basis- en voortgezet onderwijs niet in dezelfde periode vallen. Een lesjaar voor individuele lessen bestaat uit 38 lessen van 30 minuten. Dit jaar zijn er 40 lesweken beschikbaar en zullen er uiteindelijk 38 lessen gegeven worden in overleg met de docent. De lesduur van de groepslessen wordt steeds aangegeven bij de beschrijving van deze lessen.

Lesweken 2023 - 2024:
2023: week: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
2024: week: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Vakanties en vrije dagen seizoen 2023-2024
Week 43: Herfstvakantie: maandag 23 oktober t/m zondag 29 oktober 2023
Week 52 en Week 1: Kerstvakantie: zaterdag 25 december t/m zondag 7 januari 2024
Week 8: Voorjaarsvakantie: maandag 19 februari t/m zondag 25 februari 2024
Week 13: Goede Vrijdag 29 maart 2024
Week 14: 2e Paasdag maandag 1 april 2024
Week 18 en 19: Meivakantie: maandag 29 april t/m zondag 12 mei 2024
Week 21: 2e Pinksterdag 20 mei 2024
Week 30 t/m 35: Zomervakantie: maandag 22 juli t/m zondag 1 september 2024

 

Individuele les

Privéles
30 minuten met één leerling in de les. De docent kan alle aandacht richten op de individuele wensen en vorderingen van de leerling.

Duoles
30 minuten met twee leerlingen in de les. Ook tijdens deze les krijgen de leerlingen uiteraard voldoende aandacht van de docent. Echter, het tarief is lager dan van een privéles. Deze wens om duoles te volgen kunt u kenbaar maken bij het inschrijven. Vermeld dan tevens de naam van de andere leerling op uw aanmeld formulier in het blokje "opmerkingen".

Proefles 
30 minuten. Eén leerling in de les. Weet u niet of een bepaalde muziekles bij u past? Maak dan gebruik van deze optie! Deze mogelijkheid geldt niet voor de groepslessen.